درخواست درگاه پرداخت اینترنتی:

شرایط مورد نیاز برای استفاده از خدمات درگاه پرداخت اینترنتی

1.دارا بودن مجوزهای شغلی معتبر حقوقی و حقیقی (پروانه کسب و یا جواز کار) مرتبط با فعالیت مورد نظر در اینترنت و نیز اقامتگاه قانونی

2.رعایت قوانین عمومی کشور و قانون تجارت الکترونیک جمهوری اسلامی ایران

3.عدم منع فعالیت از نظر نظام بانکی کشور

4.دارا بودن وب‌سایت آماده جهت فروش اینترنتی

5.ارتباط بین زمینه فعالیت سایت و شرح فعالیت های مشخص شده در مجوزهای شغلی

 

مدارک مورد نیاز برای استفاده از خدمات درگاه پرداخت اینترنتی:(ویژه اشخاص حقوقی)

 1.تکمیل فرم ثبت‌نام خدمات پرداخت اینترنتی در دو نسخه دریافت فایل 

2. اسکن اصل کارت ملی و شناسنامه مدیران و مسئولین صاحب امضا

3. اسکن اصل روزنامه رسمی (دارای شناسه ملی) و آگهی آخرین تغییرات و یا پروانه کسب یا جواز کار

4.آگهی تاسیس شرکت

5.شماره اقتصادی اخذ شده از سازمان امور مالیاتی

 

 مدارک مورد نیاز برای استفاده از خدمات درگاه پرداخت اینترنتی:(ویژه اشخاص حقیقی)

 1.تکمیل فرم ثبت‌نام خدمات پرداخت اینترنتی در دو نسخهدریافت فایل

2. اسکن اصل کارت ملی و شناسنامه

3. اسکن اصل اجاره‌نامه یا سند مالکیت محل سکونت

 

  پس از تکمیل فرم قرارداد و مدارک را به آدرس  ایمیل های ذیل ارسال نمایید

b.ghorbani@sep.ir

rezaei@ansarbank.com